Resoluutio

Eri Stable Diffusionin versioilla on ns. luonnollinen resoluutio, joiden kokoisilla kuvilla malleja on alun perin koulutettu. Ei siis liene ihme, että myös tämä sama resoluutio on optimaalisin myös kuvien generointiin. Resoluutiosta voidaan kuitenkin poiketa jossain määrin, esimerkiksi jos kuvan kuvasuhdetta halutaan muuttaa. Optimaalisen resoluution käyttäminen mahdollistaa myös sen, että näytönohjaimen muisti riittää kuvien generointiin. Suuriresoluutioiset kuvat vaativat paljon muistia.

Stable Diffusionin versiossa 1.5 perusresoluutio on 512x512 pikseliä, kun taas 2.1 versiossa se on 768x768 pikseliä. Turvallisena ylärajana voidaan pitää versiossa 1.5 768×512 pikseliä ja 2.1 versiossa 1152×768 pikseliä. Pituus ja leveys voi olla kummin päin tahansa eli kuva voi olla tarvittaessa pysty- tai vaakatasossa.

Pyydetty resoluutio voi vaikuttaa siihen minkälainen lopputulos on. Esimerkiksi maisemakuviin voi olla mielekästä asettaa resoluutio, joka on leveydeltään suurempi. Potretit taas saattavat onnistua paremmin pystysuuntaisina. Joillakin kuvilla taas perusresoluutio on järkevin ja tätä voidaan lähteä kasvattamaan muilla keinoilla, kuten esimerkiksi ulospäin generoimalla.

Neliö Neliö Vaaka Vaaka Pysty Pysty

Jos turvallisesta resoluutiosta ja kuvasuhteista poiketaan, niin generointi saattaa muuttua lähinnä omituiseksi. Alla oleva esimerkki on generoitu resoluutiolla 1120x968 ja lopputulos on vähintään erikoinen.

1120x968 1120x968


Oliko kirjoituksesta iloa tai löysitkö siitä virheitä? Voit kommentoida kirjoitusta kommenttikenttään. Muista netiketti!