Parametrit

Kuvan generoiminen Stable Diffusionilla ei ole pelkästään napin painamista ja sadon korjuuta. Stable Diffusion on työkalu, jota on osattava käyttää oikein, että siitä voidaan ottaa kaikki irti, mitä työkalulla on tarjota. Tätä varten on siis hyvä tuntea erilaiset parametrit, joita generoinnissa voidaan asettaa, niiden vaikutukset ja sudenkuopat.

Eri Stable Diffusionin toteutukset tarjoavat eri määrän säätövaraa parametreille. Nämä ohjeet on kirjoitettu AUTOMATIC1111-sovellukset näkökulmasta eli jos käytät jotain muuta toteutusta, niin saatat joutua soveltamaan. Tämän ei kuitenkaan pitäisi olla tekemätön paikka, koska termistöt sovellusten välillä ovat usein hyvin samankaltaisia.

Parametreja tarkastellaan tässä teksti kuvaksi generoinnin näkökulmasta, mutta monet parametreista löytyvät myös muista generointitavoista, kuten esimerkiksi kuva kuvaksi generoinnista.

Esimerkkiparametrit

Jos sinulla on kiire päästä generoimaan kuvia, niin tässä on esimerkkiparametrit, joilla pääsee hyvin liikkeelle:

  • Malli: v1-5-pruned-emaonly
  • Kehote: Kuvaile kuvan muoto, kohde ja tausta. Lisää yksityiskohtia. Rikasta taikasanoilla.
  • Sampleri: DPM++ 2M Karras
  • Resoluutio: 512x512
  • Askelmäärä: 25
  • CFG-arvo: 7
  • Siemenluku: satunnainen (esim. AUTOMATIC111 toteutuksessa -1)